Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Yên Bái năm 2017

07/08/2017 02:20:47 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 01 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2017 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Triển lãm).

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 1382/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Triển lãm gồm 15 thành viên do ông Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở TT&TT làm Trưởng Ban, ông Chu Đình Ngữ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức Triển lãm có nhiệm vụ phối hợp với  các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Yên Bái năm 2017 theo đúng Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bái. Kịp thời tổng hợp, báo cáo các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

Nhiệm vụ của các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng ban phân công. Ban Tổ chức Triển lãm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h