Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Phấn đấu đến năm 2025 có 70% hộ gia đình đăng ký, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

16/08/2022 04:39:23 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Đó là mục tiêu phấn đấu của Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành vừa qua.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm mục tiêu tuyên truyền, giáo dục hiệu quả việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, đáp ứng yêu cầu xây dựng gia đình trong tình hình mới, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, có 70% hộ gia đình đăng ký, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Kế hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tiêu biểu như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ.... thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình; Ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí; Tổ chức phát động đăng ký, thực hiện Bộ tiêu chí; Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt Bộ tiêu chí; các gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau; Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí...

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trên địa bàn toàn tỉnh; Xây dựng và cung cấp các sản phẩm tuyên truyền về Bộ tiêu chí; Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch...

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch của địa phương về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đến năm 2025, trong đó triển khai cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của tỉnh; đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn theo quy định.

Hoàng Ngọc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h