Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2018

31/01/2018 02:18:50 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Sáng 31/1, Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Trong năm 2017, được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trên dịa bàn tỉnh, công tác hội nhập quốc tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Nhận thức về tầm quan trọng của công tác hội nhập nói chung và công tác hội nhập quốc tế nói riêng trong đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, thực thi các nhiệm vụ về hội nhập quốc tế đã được đầu tư thỏa đáng, đến nay công tác xúc tiến, vận động thu hút nguồn lực nước ngoài vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã có sự vào cuộc tích cực chủ động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh; Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại không ngừng được đầu tư, nâng cấp về chất lượng, nội dung, hình thức thực hiện ngày càng đa dạng, phong phú như xuất bản sách, tờ rơi, báo viết, báo hình… Hiện nay tỉnh đã thành lập Cổng Thông tin đối ngoại với 4 phiên bản tiếng Việt Nam, tiếng Nhật Bản, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc để phục vụ công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Yên Bái đến với các nước trên thế giới. Vì vậy thời gian qua đã có nhiều đoàn công tác của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đến thăm, làm việc, khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác kết nghĩa, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch vào tỉnh; Các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương của nước ngoài ngày càng củng cố và mở rộng, thông qua đó tỉnh Yên Bái đã tranh thủ được sự giúp đỡ của các bên đối tác về nguồn vốn, trình độ khoa học tiên tiến vào đầu tư xây dựng địa phương; Công tác thu hút nguồn vốn nước ngoài ODA, NGO, FDI được triển khai đa dạng, linh hoạt, vận động được nhiều dự án tài trợ có quy mô lớn giúp tỉnh có điều kiện bứt phá tạo môi trường phát triển ổn định và bền vững. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 24 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 434,36 triệu USD. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 16 chương trình, dự án ODA đang được triển khai thực hiện bằng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á… Tổng giá trị thực hiện và giải ngân năm 2017 ước đạt 550 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 474 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 43 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án do 15 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, liên minh Châu Âu, các địa phương nước ngoài và đại sứ quán tài trợ với tổng giá trị cam kết 427 tỷ đồng.

Tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác hội nhập quốc tế năm 2017; đồng thời đề xuất ý kiến, kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh năm 2018.   

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác hội nhập quốc tế năm 2017. Để thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế, tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế và nâng cao năng lực về hội nhập quốc tế, kiện toàn các Ban Chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác đối ngoại tại địa phương. Tăng cường công tác hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động kết nghĩa với các địa phương nước ngoài; đề nghị Sở Ngoại vụ chủ động liên hệ, phối hợp với các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về hội nhập quốc tế định kỳ với Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện một cách kịp thời…

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h