Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Triển khai công tác phối hợp trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông ba tỉnh Yên Bái - Lào Cai - Lai Châu năm 2019

18/02/2019 10:50:26 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Sáng 17/2, tại thành phố Lào Cai, Sở Thông tin và Truyền thông 3 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông 3 tỉnh Yên Bái - Lào Cai - Lai Châu ký kết hợp tác . (Ảnh Hoàng Ngọc).

Chương trình phối hợp trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông giữa 3 tỉnh Yên Bái – Lào Cai – Lai Châu được ký kết  ngày 17/2/2017 tại tỉnh Lai Châu, đến nay đã thực hiện được 2 năm. Thời gian qua 3 tỉnh  đã chủ động, tích cực triển khai nội dung hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành phụ trách; tích cực phát huy tính chủ động, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông như: Báo chí - Xuất bản, Thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; Bưu chính - Viễn thông; Công nghệ thông tin; Thông tin điện tử. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của ba tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng thông tin đối ngoại, Báo điện tử, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí của 3 tỉnh Lai Châu - Lào Cai -Yên Bái. Trao đổi kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, thông tin đối ngoại. Đồng thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc hoạch định xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin.

Việc phối hợp, hợp tác đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Mối quan hệ hợp tác các trên lĩnh vực giữa các tỉnh ngày càng được củng cố và tăng cường trên nhiều lĩnh vực, phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, phù hợp với nguyện vọng chung của các tỉnh, thể hiện xu thế liên kết trong phát triển và hội nhập.

Trong thời gian tới, phát huy kết quả đã đạt được, 3 tỉnh Lào Cai - Lai Châu - Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường trong việc phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phương thức tuyên truyền, phát triển thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng thông tin đối ngoại, Báo điện tử, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng của ba tỉnh về các nội quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quản lý hoạt động thông tin của các cơ quan báo chí địa phương. Các cơ quan báo chí Trung ương, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về tham mưu giúp tỉnh triển khai cơ chế tự chủ đối với các cơ quan báo chí địa phương.Triển khai các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước trong các lĩnh vực do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.  Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung  Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và việc thực hiện Tiêu chí số 8 trong Xây dựng nông thông mới năm 2018. Tiếp tục duy trì mối liên hệ mật thiết, tăng cường trao đổi học hỏi về tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Học tập, rút kinh nghiệm về thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; Học tập mô hình triển khai các ứng dụng CNTT trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham quan, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực vực thông tin - truyền thông tại ba tỉnh./.

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h