Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Sở TT&TT tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019; ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019

27/02/2019 10:10:42 Xem cỡ chữ Google
STTTTT - Ngày 26/02, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt trực tiếp nội dung chuyên đề, tham gia học tập gồm toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Chi bộ Sở TT&TT thực hiện ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019

Đồng chí Phó Giám đốc Sở đã trình bày 3 nội dung cốt lõi của chuyên đề gồm: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Việc học tập chuyên đề nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Đ/c Nguyễn Quốc Chiến - PGĐ Sở truyền đạt nội dung chuyên đề tại buổi học tập

Việc học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung của chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân", sẽ góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông đủ phẩm chất, năng lực, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Đ/c Hà Ngọc Văn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu
năm 2019 với cán bộ, đảng viên Tổ đảng Trung tâm CNTT&TT

Kết thúc buổi quán triệt, học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 với toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Hoài Thu

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h