Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Thực hiện thông tin tuyên truyền và đảm bảo đường truyền phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/03/2019 08:19:36 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tích cực tham gia và ủng hộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước góp phẩn thực hiện thành công Tổng điều tra, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản về việc thực hiện thông tin tuyên truyền và đảm bảo đường truyền phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái gửi các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và các doanh nghiệp viễn thông tại địa phương.

Ảnh minh họa

Nội dung tuyên tuyền trọng tâm tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra và nội dung các văn bản của Nhà nước: Chỉ thị số 44/CT – TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 772/QĐ – TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/Q Đ – BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 595/KH-BCĐ ngày 08/10/2018 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh. Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia Tổng điều tra. Đối tượng Tổng điều tra: Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; Các trường hợp chết của hộ dân cư (viết gọn là hộ) đã xảy ra từ ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018 (tức ngày 16/02/2018 theo dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019; nhà ở của hộ dân cư. Tập trung tuyên truyền về nội dung Tổng điều tra: Thông tin chung về dân số; thông tin về lao động việc làm của những người từ 15 tuổi trở lên; thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10 – 14 tuổi và phụ nữ từ 15 – 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm...

Đặc biệt, văn bản đề nghị trong quá trình tuyên truyền đề nghị quan tâm nhấn mạnh: Số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và thông tin về thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ sáng  ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019; Phổ biến các hình thức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hộ dân ở đô thị và các khu vực có đủ điều kiện thực hiện cung cấp thông tin thông qua điều tra trực tuyên trên mạng internet.

Hoàng Ngọc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h