Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Tập trung tuyên truyền và xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2019.

06/09/2019 09:45:51 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Ngày 26/4/2019, Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH – BCĐ. Theo đó, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào việc tuyên truyền về số hóa truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch mục tiêu đến cuối năm 2020, Yên Bái đảm bảo 100% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có thể xem được các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu bằng những phương thức truyền dẫn, phát sóng số khác nhau và ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự tại Đài PT-TH tỉnh và Đài TT-TH cấp huyện; Cùng với đó là đảm bảo xong việc tổ chức chuyển đổi, tinh giản, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, phân bổ lao động thực hiện nhiệm vụ truyền dẫn, phát sóng công nghệ tương tự phù hợp với mô hình truyền dẫn, phát sóng số và các thiết bị, công nghệ sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình từ Đài PT-TH tỉnh đến Đài TT-TH cấp huyện được số hóa, nhằm nâng cao chất lượng, tăng thời lượng phát sóng truyền hình.

 

Cụ thể, các cơ quan tuyên truyền của tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền về số hóa truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, lợi ích của số hóa truyền hình, kế hoạch chuyển đổi, địa bàn thực hiện số hóa truyền hình mặt đất, địa bàn chuyển sang truyền hình số qua vệ tinh (DTH), quy định về hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số, đồng thời tiếp, phát sóng đài cấp trên tuyên truyền về số hóa truyền hình.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan xác định cụ thể danh sách địa bàn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, địa bàn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh trên địa bàn tỉnh; xác định danh sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số và nhập dữ liệu danh sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ đầu thu truyền hình số; nghiên cứu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất đủ điều kiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Hoàng Ngọc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h