Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Thông tin và Truyền thông, hướng tới kỷ niệm thành lập ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 – 28/8/2019).

06/09/2019 09:45:41 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Ngày 05/8/2002 Quốc hội khóa XI ban hành Nghị quyết số 55/2002/QH11, Quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ, trong đó có thành lập mới Bộ Bưu Chính, Viễn thông trên cơ sở Tổng cục Bưu điện; ngày 11/11/2002 Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2002/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; đến ngày 25 tháng 02 năm 2004 Chính phủ ban hành Nghị định sô 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu Chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngày 10/4/2008, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 558/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin. Với Quyết định này Sở TT&TT trở thành cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Sở TT&TT không ngừng được hoàn thiện về tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh.

Bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, công tác thông tin và truyền thông đã được toàn ngành triển khai có trọng tâm trọng điểm với phương châm hướng về cơ sở. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; hoạt động của các doanh nghiệp ổn định, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về thông tin, liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của người dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đến nay, Tỷ lệ hộ được nghe, xem phát thanh- truyền hình: 98,1%; Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền đạt 39.080 thuê bao; Sản lượng phát hành báo chí: 4.950.000 tờ; Tổng số điểm phục vụ bưu chính 192; Tổng số điện thoại trên toàn tỉnh  721.860 thuê bao, đạt mật độ 91,06 thuê bao/100 dân; Tổng số thuê bao internet 251,652 thuê bao, đạt mật độ 31,75 thuê bao/100dân.

Để có được những kết quả đáng phấn khởi đó, công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành đã được tăng cường thông qua việc tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt các Chương trình, kế hoạch, quyết định phục vụ cho công tác phát triển sự nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trên 20 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, ban hành trên 10.000 văn bản của Sở để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành triển khai nhiệm vụ; tham mưu ban hành Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2015 định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển báo chí - xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát thanh - truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, từng bước đưa các hoạt động  đi vào nề nếp, củng cố hệ thống thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và 2016 - 2021; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật khác mới ban hành của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền về thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền đảm bảo an toàn an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; tổ chức triển khai tốt Cuộc thi viết thư UPU quốc tế hàng năm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và tham mưu trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản quản lý ngành trên cơ sở cụ thể hóa các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; quản lý, sử dụng và cung cấp dịch vụ trên Internet và thông tin mạng; đầu tư nâng cấp, củng cố hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí và xuất bản. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành. Khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, tăng cường sử dụng thư điện tử trong trao đổi văn bản, khai thác có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử góp phần minh bạch hóa thủ tục hành chính và thực hiện lộ trình Chính phủ điện tử.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về CNTT, Chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở; Kế hoạch đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã; kế hoạch luân chuyển sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã; dự án Internet công cộng kết nối cộng đồng. Nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của người dân. Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong xây dựng và phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ mới, đề cao vai trò xã hội của doanh nghiệp trong đồng hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Duy trì mức tăng trưởng ổn định và đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước.

Với tinh thần khắc phục khó khăn và nỗ lực quyết tâm cao, tin tưởng rằng, toàn ngành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2019, xứng đáng với truyền thống xây dựng và trưởng thành đầy tự hào của ngành Thông tin và Truyền thông Yên Bái.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h