Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Triển khai nhiệm vụ Thông tin và Truyền thông tại Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

23/09/2019 09:49:10 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Để tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng, thiết thực về Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019 tỉnh,góp phần thống nhất nhận thức và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, vừa qua Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội được thực hiện trong 3 thời điểm như trước, trong và sau Đại hội với nội dung trọng tâm: Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ  III; Công tác chuẩn bị Đại hội; kết quả Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện.  Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; Những thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019 trên địa bàn tỉnh. Những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh – quốc phòng, trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Nội dung Báo cáo chính trị của Đại hội; Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; Phát biểu của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh; Quyết tâm thư; Công tác khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh và danh sách chọn cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020....

Việc tuyên truyền về Đại hội được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua chương trình phát thanh, truyền truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các ấn phẩm của Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái; Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; chương trình phát thanh của các Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện; ấn phẩm truyền thông liên quan đến cuộc Tổng điều tra; tuyên truyền trên mạng internet. Phối hợp với Báo Dân tộc và Phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú Báo Trung ương trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí Trung ương. Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...) và qua hệ thống thông tin lưu động. Tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua hội nghị, hội thảo, hội họp, tập huấn của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh...

Trên cơ sở đó Sở Thông tin và Truyền thông sẽ  hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III trên các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức họp báo cung cấp các thông tin về Đại hội; hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định cấp giấy phép xuất bản cuốn Kỷ yếu Đại hội và văn bản đồng ý tổ chức họp báo. Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, đôn đốc thực hiện việc thiết kế và trình chiếu slide các nội dung trong chương trình Đại hội. Thực hiện viết, khai thác các tin, bài; các thông tin, thông điệp, khẩu hiệu, video clip phóng sự, hình ảnh có nội dung tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2019 đăng tải trên các phương tiện truyền thông do Sở quản lý (Bảng thông tin điện tử Km5 và các Cổng chào điện tử tỉnh, website sở).

Hoàng Ngọc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h