Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

18/10/2019 09:34:27 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Nhằm đánh giá kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngày 17/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, được Tổng cục Thống kê thực hiện 10 năm một lần trên phạm vi cả nước. Năm nay đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn trong tỉnh với 99,9% bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động. Thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ Tổng điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, làm căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy: Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019, toàn tỉnh có 821.030 người, đứng thứ 51/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Trong đó dân tộc Kinh chiếm 42,71%, còn lại là các dân tộc khác. Sau 10 năm, quy mô dân số của tỉnh tăng thêm 80.633 người, tỷ lệ tăng dân số bình quân năm là 1,04%/năm. Tỷ lệ giới tính là 101,2 nam/100 nữ. Mật độ dân số của tỉnh Yên Bái là 119 người/km2, tăng 12 người/km2 so với năm 2009. Trình độ dân trí phần nào đã được cải thiện; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng, hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường; tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm đáng kể.

Trong 10 năm qua, điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Các hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố; tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ hộ dân cư đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố/đơn sơ hoặc nhà ở có diện tích bình quân dưới 6m2/người...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả của các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả của cuộc điều tra nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu thông tin dân số và nhà ở; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương sử dụng triệt để kết quả cuộc tổng điều tra vào hoạt động chuyên môn; căn cứ vào đó để xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 35 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Cục Thống kê tỉnh.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h