Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019 thành công tốt đẹp

18/10/2019 04:10:04 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Sáng ngày 18/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Về phía Trung ương dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu các sở, ban, ngành, các huyện, thị thành phố; các mẹ Việt Nam anh hùng cùng 225 đại biểu ưu tú đại diện cho 30 dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái về dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND khẳng định với tinh thần “Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Báo cáo chính trị của Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội trình bày nêu rõ: Với 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 56,24% gồm: dân tộc Tày chiếm 18,3%, Dao 11,5%, Mông 12,2%, Thái 7,18% còn lại là các dân tộc khác nh: Mường, Nùng, Sán Chay, Khơ Mú, Hoa, Phù Lá. Đến cuối năm 2018 số hộ nghèo toàn tỉnh còn 37.634 hộ, chiếm tỷ lệ 17,68%, trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 30.581 hộ, chiếm 81,26% trong tổng số hộ nghèo.

Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi đã đạt được những kết quả tích cực: Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày một nâng lên; kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá và hợp lý; Với hàng ngàn tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội đã giúp  các  chương trình, dự án, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc được triển khai, thực hiện và phát huy hiệu quả. Các công trình hạ tầng thiết yếu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm hơn 4%/năm. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo giảm từ 6-8%/ năm. Các chính sách về định canh định cư, hỗ trợ đất ở, đât sản xuất, nhà ở, nước sạch đã giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Cùng với đó giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số được đổi mới căn bản, toàn diện, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống trạm y tế các xã, các bệnh viện tuyến huyện được đầu tư nâng cấp, đội ngũ y bác sỹ tiếp tục được bổ sung về số lượng, nâng cao tay nghề, cơ bản đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng cao, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng, củng cố và giữ vững từ tỉnh đến cơ sở, nhất là vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận nêu lên những kết quả, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước… Đồng thời đề xuất kiến nghị giúp đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao đời sống vật chất tinh thần, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Yên Bái tiến xa trên tiến trình hội nhập và phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện lời Bác Hồ dạy đoàn kết, đồng cam cộng khổ, góp sức người, sức của cùng đảng bộ chính quyền địa phương tạo nên những thành tựu to lớn, mang đậm bản sắc, dấu ấn lịch sử, không ngừng hội nhập và phát triển. Trước đòi hỏi thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác dân tộc hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số vấn đề về công tác dân tộc trong giai đoạn tới như: Cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo và phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, tự tôn dân tộc, một lòng một dạ sắt son theo Đảng và Bác Hồ kính yêu, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; chống tư tưởng, tâm lý dân tộc cực đoan, cục bộ, dân tộc hẹp hòi; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về vai trò, sức mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước; mọi cơ chế, chính sách ban hành đều phải hướng tới "đoàn kết dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ “Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 41 đại biểu chính thức và 9 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 và thông qua quyết tâm thư của Đại hội./.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h