Công nghệ thông tin

Ký kết chương trình phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020

14/04/2017 03:42:53 Xem cỡ chữ Google
Chiều 10/3, Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Nội vụ tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020”.

Lãnh đạo hai sở ký kết chương trình phối hợp.

Theo đó, trong giai đoạn 2017- 2020, Sở Thông tin-Truyền thông và Sở Nội vụ sẽ phối hợp xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử với Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung cụ thể bao gồm: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Kế hoạch CCHC hàng năm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau; Phát triển hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tinđến các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện  theo hướng đồng bộ, hiện đại đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách; Phát triển, triển khai đồng bộ trên diện rộng phần mềm dùng chung, các phần mềm phục vụ quản lý; Triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố từng bước đến cấp xã.

Việc ký kết Chương trình phối hợp thể hiện quyết tâm của hai đơn vị trong việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

(Theo CTTĐT tỉnh)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h