Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trong nghành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

20/04/2020 07:56:53 Xem cỡ chữ Google
STTTT– Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm ngày phát hành cuốn “Đường Cách Mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.

Học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố Yên Bái tham gia hưởng ứng Ngày hội đọc sách năm 2019

Ngày sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bả sách. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH–UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020, vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020.

Theo đó, hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua cổ động trực quan tại các đơn vị trường học trên địa bàn; thông qua mạng xã hội; thông qua hoạt động tập thể lớp học được chú trọng.

Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thu gom sách, ủng hộ vở hỗ trợ cho các trường học vùng xa, khu vực khó khăn bằng việc gửi văn bản đên các cơ quan đơn vị, tổ chức xã hội trên địa bàn tham gia quyên góp, ủng hộ cho thư viện của nhà trường và thư viện trường học vùng PTDT nội trú, PTDT bán trú thông qua Tuần lễ quyên góp dự kiến sau khi học sinh đi học trở lại; Tổ chức hướng dẫn việc đọc sách, mượn sách điện tử qua hệ thống thư viện và hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực tuyến trong hệ thống trường học; Phát động hỗ trợ nguồn kinh phí để mua sách, thiết bị trường học và đồ dùng học tập trao tặng cho trường học cũng được đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở giáo dục, các trường THPT, các cơ quan Văn hóa – Thông tin, Thư viện công cộng trên địa bàn để tổ chức “Ngày hội đọc Sách” trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố dự kiến 03 ngày trong tháng 10/2020.

Văn bản cũng đưa ra lưu ý trong quá trình tổ chức căn cứ vào tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung hoạt động, hình thức và thời gian tổ chức theo hướng đơn giản, gọn nhẹ xong vẫn đảm bảo tiinhr thiết thực hiệu quả.

 

 

 

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h