Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Nghành Thông tin và Truyền thông: Triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 theo Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/02/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái.

26/04/2020 03:12:58 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, vừa qua Sở TT & TT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 theo Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/02/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái.

Chương trình bàn giao thiết bị, ti vi cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên năm 2019

Theo đó, trong năm 2020, Sở dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về công tác giảm nghèo cho các đối tượng là cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở tại các xã thuộc thành phố Yên Bái và các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình. Tăng cường tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh như: Tuyên truyền, sâu rộng về các chủ trương, chính sách giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giới thiệu những gương điển hình thoát nghèo tiêu biểu, những hộ gia đình tự nguyện xin thoát nghèo trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng; Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT – TTg ngày 7/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;  Các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phản ánh đúng tâm tư, tâm trạng, nguyện vọng của người nghèo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên thoát nghèo; Các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, sử dụng nguồn vốn, tổ chức sản xuất và liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho hộ nghèo; hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ nghèo thuộc xã Khánh Thiện và 15 hộ nghèo thuộc xã Mường Lai, huyện Lục Yên thoát nghèo trong năm 2020 được Tỉnh ủy phân công giúp đỡ. Tiếp tục triển khai Dự án 4: Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như  đề xuất và triển khai thực hiện trang bị 04 bộ thiết bị âm thanh cổ động cho 04 huyện, thị gồm: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ; 08 bộ thiết bị âm thanh cổ động cho 08 xã gồm: Hồng Ca, Việt Hồng (huyện Trấn Yên); Nà Hẩu (huyện Văn Yên); Xuân Long (huyện Yên Bình); Khánh Thiện, Lâm Thượng (huyện Lục Yên); Phúc Sơn, Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ) và đề xuất phân bổ kinh phí và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã mua sắm bộ đầu thu truyền hình vệ tinh, ti vi cho hộ nghèo.

Đến nay, Sở đã thực hiện việc tham mưu đề xuất phân bổ kinh phí và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã mua sắm bộ đầu thu truyền hình vệ tinh, ti vi cho hộ nghèo đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh triển khai theo kế hoạch.

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h