Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Kết quả sau 3 năm thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo.

26/04/2020 03:18:04 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Trong giai đoạn 2017 – 2019, công tác quản lý và hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Về hành lang pháp lý trong hoạt động quảng cáo được ban hành và cùng với nhiều biện pháp tăng cường quản lý nhà nước, hoạt động quảng cáo trên cả nước và địa bàn tỉnh đã đi dần vào nề nếp như: Luật Quảng cáo; Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 về Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo; Văn bản số 603/VBHN-BVHTTDL ngày 21/2/2019 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch..

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Thời gian qua, triển khai công tác quản lý nhà nước về Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Bưu chính – Viễn thông, Công nghệ thông tin nói chung và hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin nói riêng, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động ban hành các văn hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật dần hoàn thiện khung pháp lý để các cơ quan, đơn vị, cá nhân nắm bắt và thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Quảng cáo; Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 về Luật Quảng cáo; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Báo chí như:  Ban hành Kế hoạch số 41/KH-STTTT ngày 12/01/2017 về triển khai thi hành Luật Báo chí; tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Báo chí năm 2016, trong đó có quy định về quảng cáo tại Điều 44; 10 văn bản hướng dẫn, quản lý như: Hướng dẫn hoạt động xuất bản bản tin, đặc san theo quy định của Luật Báo chí 2016 và Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT, ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong đó có quy định không được quảng cáo trong bản tin); Hướng dẫn thực hiện quy định về quảng cáo trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn và phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng xã hội; Áp dụng chế độ nhuận bút đối với tác phẩm phát thanh và việc quảng cáo trong chương trình truyền thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện...Việc tiếp tục hướng dẫn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và thực hiện quảng cáo tuyên truyền trên báo chí đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thuộc trách nhiệm quản lý của ngành thông tin và truyền thông.

Bên cạnh đó, qua quản lý, kiểm tra theo dõi, các trang thông tin điện tử, bản tin, xuất bản tài liệu không kinh doanh được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép không thực hiện quảng cáo trên các ấn phẩm xuất bản và trang thông tin điện tử tổng hợp. Việc quảng cáo trên báo chí của các cơ quan báo chí tỉnh đảm bảo tuân thủ quy định tại Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 về Luật Quảng cáo. Hoạt động hệ thống thư điện tử của tỉnh không có hiện tượng có thư quảng cáo. Tin nhắn qua điện thoại di động của các nhà mạng thời gian qua cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định, hạn chế gửi tin nhắn rao vặt, quảng cáo như: Đối với Báo Yên Bái: Về diện tích quảng cáo: Hiện nay, trên các ấn phẩm của Báo số lượng quảng cáo rất thấp, bình quân mỗi số báo diện tích thông tin quảng cáo chỉ đạt tầm 3 – 5%, trong đó ấn phẩm Yên Bái vùng cao và Trang tiếng anh không thực hiện quảng cáo. Về phụ trương quảng cáo: Báo Yên Bái không thực hiện xuất bản phụ trương quảng cáo. Dự kiến trong năm 2020, Báo sẽ xuất bản 02 phụ trương tuyên truyền về góp ý vào các văn kiện dự thảo của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về điều kiện quảng cáo, ví dụ như: quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đều yêu cầu có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ quảng cáo trên sóng đều có các tài liệu chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quảng cáo thuốc, quảng cáo mỹ phẩm, hoá chất; quảng cáo sữa, quảng cáo thực phẩm...; Các chương trình quảng cáo trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài PTTH tỉnh Yên Bái đều tuân thủ các quy định về thời lượng (mỗi chương trình quảng cáo không quá 10 phút, tổng thời lượng quảng cáo mỗi ngày nhỏ hơn 10% tổng thời lượng phát sóng chương trình); Đầu mỗi chương trình quảng cáo đều có vi-nhét “Chương trình quảng cáo” để phân biệt nội dung với các chương trình khác. Không tổ chức phát sóng quảng cáo trong chương trình Thời sự; không tổ chức quảng cáo trong các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Mỗi chương trình phim truyện phát sóng chỉ thực hiện ngắt để quảng cáo 01 lần, mỗi lần không quá 05 phút. Quảng cáo bằng hình thức chạy chữ dưới chân màn hình đều được thực hiện đúng quy định hiện hành.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp viễn thông: Thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 22, Điều 24 Luật Quảng cáo với thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo; thực hiện quảng cáo bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáonội dung quảng cáo về các dịch vụ của mình trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờkhông quá ba tin nhắn quảng cáo đến một số điện thoại, quá ba thư điện tử đến một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận.

Đối với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện: Thực hiện nghiêm túc  các quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/20122 của Quốc hộiKhông được quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn”.

Trong thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục  tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quảng cáo tới toàn dân cùng tham gia. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm khóa các số điện thoại vi phạm và cần có trách nhiệm nhắc nhở, thuyết phục khách hàng để họ có ý thức tự giác thực hiện các quy định, ngành Điện lực nghiêm cấm quảng cáo, rao vặt trên các trụ, cột điện để phối hợp quản lý đồng bộ chặt chẽ. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, hệ thống mạng và quảng cáo trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. 

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h