Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020

08/05/2020 01:45:09 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Nhằm triển khai quyết liệt, sâu rộng hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/ 7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7; Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, vừa qua Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành kế hoạch số 96⁄KH-BCĐ triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020.

Tài liệu được xuất bản tuyên truyền về phòng, chống mua bán người

Theo đó, nội dung trọng tâm được triển khai trong năm 2020 là tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hoàn thiện pháp luật; nghiên cứu xây dựng, sớm đề xuất ban hành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản liên quan khác.Tổ chức hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan toả trong toàn xã hội; tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người” và triển khai đến cấp hội cơ sở tài liệu truyền thông chung; tiếp tục tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề… trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác liên quan. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, trọng tâm là: các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người nhằm tạo ra sự lan tỏa trong xã hội và người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người để chủ động phòng, ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm này. Thông tin, tuyên truyền định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, internet tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng để để không bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin thực hiện hành vi mua bán người, đồng thời đăng tải các bài viết về phòng, chống mua bán người của các cơ quan báo chí trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả tuyên truyền. Tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người qua biên giới (đặc biệt là tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc) theo Kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an. Thực hiện chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân. Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về hợp tác phòng, chống mua bán người; đánh giá kết quả 03 năm (2018-2020) thực hiện Hiệp định song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về phòng, chống mua bán người. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về./.

Quý Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h