Tin Hoạt động

Tăng thẩm quyền xử phạt cho Sở Thông tin và Truyền thông

30/10/2020

STTTT - Ngày 7/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản vừa được ban hành có nhiều điểm mới, đặc biệt là tăng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương.

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

30/10/2020

STTTT - Ngày 19/10/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và sẽ có hiệu lực kể từ 01/7/2022. Việc áp dụng hóa đơn điện tử sớm vẫn được Chính Phủ, Tổng Cục thuế và các cơ quan thuế địa phương khuyến khích áp dụng sớm để NTT nhận được những lợi ích lâu dài.

Yên Bái: Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 năm 2020.

30/10/2020

STTTT - Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 2549/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016- 2020 năm 2020.

Yên Bái kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Yên Bái kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

30/10/2020

STTTT - Ngày 27/10/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái thay thế cho Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yên Bái tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá

29/10/2020

STTTT - Ngày 28/10/2020 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 3353/UBND - TCD về việc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá.

Chữ ký số: Bước khởi đầu cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp chuyển đổi số

29/10/2020

(Mic.gov.vn) - Trên cơ sở phân tích những lợi ích của chữ ký số, đại diện NEAC kiến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bước đầu chuyển đổi số bằng cách áp dụng chữ ký số trong quy trình nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ điện tử cho khách hàng.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h