Tin Hoạt động

Sở TT&TT ban hành Kế hoạch triển khai Phát động phong trào thi đua “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoán kết, sáng tạo, hội nhập.

26/10/2021

STTTT – Với mục tiêu chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng trong cơ quan, đơn vị, ngày 26/10, Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoán kết, sáng tạo, hội nhập.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác rà soát trên địa bàn thành phố Yên Bái

26/10/2021

STTTT – Triển khai Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021, ngày 25/10, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực tế tại một số hộ nghèo và quy trình triển khai công tác rà soát trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/10/2021

STTTT – Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng; ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2203/QĐ - UBND về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030.

Quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam hiện nay

25/10/2021

STTTT– Quyền trẻ em là những quyền con người được áp dụng dành riêng cho trẻ em, ở mỗi độ tuổi khác nhau thì trẻ em được hưởng quyền và gánh vác những nghĩa vụ khác nhau. Việc xem xét quy định và thực hiện quyền trẻ em phải xuất phát từ quan điểm của trẻ em, vì vậy quyền trẻ em là những đặc lợi mà trẻ em được hưởng theo quy định của pháp luật.

Yên Bái: Phát động phong trào thi đua “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

22/10/2021

STTTT - Nhằm xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện về thể chất, đạo đức, sáng tạo, trách nhiệm công dân và tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; tạo động lực, khí thế và sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Bản tin nhanh 19h ngày 21/10/2021 về công tác phòng chống dịch COVID-19

22/10/2021

STTTT - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVD-19 tỉnh Yên Bái, ngày 21/10, Yên Bái có 4 trường hợp đi từ tỉnh Bình Dương về thực hiện cách ly tập trung.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h