Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

Tên cơ quan

Sở  Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái (Yen Bai Department of Information & Communication)

Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Minh Tiến -  Giám đốc Sở

Địa chỉ liên hệ

Tổ 4 - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0216.3 858 959

Fax

0216.3 858 929

Website

http://sotttt.yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h