Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hoàng Minh Tiến

Giám đốc

0216.3892.666

2

Trần Hùng

Phó Giám đốc

0216.3890.999

tranhung@yenbai.gov.vn

    3 Nguyễn Duy Khiêm Phó Giám đốc              02163.892.123 nguyenduykhiem@yenbai.gov.vn
     4 Nguyễn Thúc Mạnh Phó Giám đốc   nguyenthucmanh@yenbai.gov.vn

 

1. VĂN PHÒNG  - THANH TRA

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Hà

Chánh   Văn phòng - Thanh tra 

0216.3859.559

2

Đặng  Kim Thu

Phó  Văn phòng - Thanh tra 

0216.3852.456

       

 

2. PHÒNG THÔNG TIN,  BÁO CHÍ VÀ XÃ HỘI SỐ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hoàng Thị Ngọc

Trưởng phòng

0216.3892.066

Cao Văn Tuấn (Biệt phái)

Trần Thị Hoài Thu

Phó Trưởng phòng

0216.3892.066

 

3. PHÒNG HẠ TẦNG VÀ KINH TẾ SỐ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng

0216.3850.246

2

 Cao Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

0216.3850.246

 

4. PHÒNG CÔNG NGHỆ VÀ CHÍNH QUYỀN SỐ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Trương Mạnh Cường Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng CN&CQS 0216.3858.118

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

TRUNG TÂM  CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH YÊN BÁI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

     1  Kim Mạnh Cường Giám đốc 02163.892.188

  2

 Nguyễn Khánh Phương

Phó Giám đốc

02163.892.188

3

 Vũ Lê Duy

 Phó Giám đốc

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h