Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hoàng Minh Tiến

Giám đốc

0216.3892.666

 

 

2

Nguyễn Quốc Chiến

Phó Giám đốc 

0216.3858.989

nguyenquocchien@yenbai.gov.vn

3

Trần Hùng

Phó Giám đốc

0216.3890.999

tranhung@yenbai.gov.vn

    4 Nguyễn Duy Khiêm Phó Giám đốc              02163.892.123 nguyenduykhiem@yenbai.gov.vn

 

1. THANH TRA - VĂN PHÒNG 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Hà

Phụ trách  Thanh tra -  Văn phòng

0216.3859.559

2

Đặng  Kim Thu

Phó  Chánh Thanh tra -  Văn phòng

0216.3852.456

       

 

2. PHÒNG THÔNG TIN -  BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hoàng Thị Ngọc

Trưởng phòng

0216.3892.066

 

Trần Thị Hoài Thu

Phó Trưởng phòng

0216.3892.066

 

3. PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng

0216.3850.246

2

 Cao Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

0216.3850.246

       

 

4. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Trương Mạnh Cường Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng CNTT 0216.3858.118

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

TRUNG TÂM  CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH YÊN BÁI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

     1  Kim Mạnh Cường Giám đốc 02163.892.188

  2

 Nguyễn Khánh Phương

Phó Giám đốc

02163.892.188

3

 Vũ Lê Duy

 Phó Giám đốc

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h