Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Quốc Chiến

Phó Giám đốc 

0216.3858.989

nguyenquocchien@yenbai.gov.vn

3

Trần Hùng

Phó Giám đốc

0216.3890.999

tranhung@yenbai.gov.vn

 

1. THANH TRA - VĂN PHÒNG 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Trung Hiếu

Phụ trách  Thanh tra -  Văn phòng

0216.3859.559

2

Đặng  Kim Thu

Phó  Chánh Thanh tra -  Văn phòng

0216.3852.456

       

 

2. PHÒNG THÔNG TIN -  BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hoàng Thị Ngọc

Trưởng phòng

0216.3892.066

 

Trần Thị Hoài Thu

Phó Trưởng phòng

0216.3892.066

 

3. PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Khánh Phương

Trưởng phòng

0216.3850.246

2

 Cao Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

0216.3850.246

           

 

4. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 Kim Mạnh Cường

Trưởng phòng

0216. 3858 118

Trương Mạnh Cường Phó Trưởng phòng 0216.3858.118

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Duy Khiêm

Giám đốc

02163.892.123

2

 Hoàng Hà

 Phó Giám đốc

 02163.892.188

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h