​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH

 

22/01/2016 12:00:00 Xem cỡ chữ

 

- Họ và tên: Hoàng Minh Tiến
- Chức vụ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông
- Số đt: 02163.858.959
- Email: hoangminhtien@yenbai.gov.vn

      

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h