http://yenbai.gov.vn/Pages/10-dieu-nguoi-dan-can-lam-phong-chong-covid-19.aspx

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h