http://baoyenbai.com.vn/266/242286/Ket-qua-buoc-dau-tr111ng-thi-diem-chuyen-doi-so-o-Tu-Le.aspx

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h