Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

08/11/2022 03:39:12 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 02/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ban hành chỉ thị số 13/CT-UBND Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, cơ quan Quân sự, Công an các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, phân bổ chỉ tiêu tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Do đó, tỉnh Yên Bái đã tuyển chọn và bàn giao cho các đơn vị của quân đội, công an được 1.190 công dân đạt 100% chỉ tiêu được giao và chất lượng theo yêu cầu (Quân đội: 950 công dân; Công an: 240 công dân).

Để công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 của tỉnh Yên Bái đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu đề ra, Ngày 02/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ban hành chỉ thị số 13/CT-UBND Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòngBộ Tư lệnh Quân khu 2; xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hướng dẫn cơ quan Quân sự, Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm tốt công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp bảo đảm theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ngay từ khâu sơ tuyển ở cấp xã. Tổ chức Lễ giao nhận quân  theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình có công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Việc giao chỉ tiêu tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải gắn với chỉ tiêu xây dựng lực lượng Dự bị động viêncông tác bảo vệ an ninh trật tự của các địa phương. Bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ (không để xã trắng). Tuyển chọn những công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học để xây dựng Quân đội, Công an phát triển tạo nguồn cán bộ cho cơ sở sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần, có khả năng chuyên môn, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám tuyển, bảo đảm khám và kết luận phân loại sức khoẻ chính xác theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự  và Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; tổ chức xét nghiệm ma tuý, HIV/AIDS cho 100% công dân nhập ngũ trước khi bàn giao cho các đơn vị Quân đội, Công an.

Tiếp tục thực hiện quy trình “Tròn khâu” trong tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, với phương châm: Tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu không để bị loại trả, đổi bù quân sau khi đã bàn giao cho các đơn vị của Quân đội, Công an. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan Quân sự và Công an để chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ phải đúng Luật, có tỷ lệ dự phòng hợp lý so với chỉ tiêu được giao.

Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Các trường hợp cố ý làm sai lệch kết quả trong khám tuyển, xét tuyển ảnh hưởng đến chất lượng tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ  bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Quý Tuấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h