Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022

12/01/2023 03:51:13 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản về việc quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC và các Phòng Công chức, Văn phòng Công chứng về nội dung của 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú; không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết TTHC, giao dịch dân sự kể từ ngày 01/01/2023. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các địa bàn dân cư, các trang mạng xã hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết quy định kể từ 01/01/2023 khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự không cần xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý về nội dung của 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú như: Sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp, tích hợp với máy tính, thiết bị di dộng để đọc các thông tin công dân trên thẻ CCCD; Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD; Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn và làm theo hướng dẫn; Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (do cơ quan công an cấp); Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh nơi cư trú của người dân.

Đồng thời, Sở cũng đã gửi kèm phụ lục về các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành làm tài liệu nghiên cứu phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương.

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h