Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về kết quả thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ trên địa bàn Yên Bái

12/01/2023 04:15:14 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Nhằm tạo động lực và khí thế mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo, ngày 05/01 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 1068/CV-BTGTU về việc tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU.

Đ/c Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được nhận phần thưởng mức 8 tại Hội nghị Báo công tỉnh Yên Bái

Theo đó, đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú và phối hợp tuyên truyền với tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh tăng cường tin, bài viết đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét trong và sau Hội nghị Báo công những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; chú ý tuyên truyên truyền những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, mô hình, điển hình tiên tiến trong triển khai các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngày 11/01, Sở Thông tin và Truyền thôg cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông trên địa bàn và 30 cơ quan thiết lập trang thông tin điện tử, xuất bản bản tin đẩy mạnh tuyên truyền về tổ chức thành công Hội nghị Báo công, khẳng định đây là sự kiện văn hóa quan trọng nổi bật của tỉnh, đăng, phát, phân tích làm rõ thêm bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy tại Hội nghị Báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, lan tỏa thông điệp phản ánh dự luận tích cực của cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân về kết quả công tác tổ chức Hội nghị. Tăng cường viết tin, bài khuyến khích xây dựng các bài viết, phân tích, phỏng vấn, bình luận… với nội dung mới mẻ, hình thức sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng, nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ động viên cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56-CTr/TU. Tuyên truyền ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy, biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, mô hình điển hình tiên tiến trong triển khai nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đồng thời, tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối của tỉnh. góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

           

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h