Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương

24/07/2021 03:30:56 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Để thuận lợi trong công tác quản lý, giám sát và thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 24/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ban hành công văn số 2406/BCĐ-VX về việc cầu rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố: Khẩn trương rà soát, nắm bắt thông tin về công dân của địa phương mình tại Hà Nội có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương trong thời gian này, đăng ký danh sách với huyện (các huyện cung cấp danh sách cán bộ của địa phương kèm theo số điện thoại liên hệ để làm đầu mối liên hệ thông tin); đồng thời tích cực tuyên truyền để công dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không tự ý trở về địa phương trong thời gian này để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo số lượng công dân của địa phương mình tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trước 16h ngày 24/7/2021 để tỉnh xem xét phương án bố trí, đưa đón cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h