Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Các nội dung chính triển khai thực hiện Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/03/2023 09:57:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2023, trong đó, thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, việc làm được xem là một trong các nhiệm vụ chủ yếu.

Tập huấn hướng dẫn công tác truyền thông - Ảnh Quý Tuấn

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị của giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững là một nội dung trọng tâm trong khâu đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công tác truyền thông năm 2023 tập trung truyền tải về nội dung: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc làm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; lan tỏa các thông điệp của giáo dục nghề nghiệp: “Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”, “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững nghề nghiệp, sáng tương lai”, “Nghề nghiệp – Triển vọng việc làm bền vững”.

Nội dung truyền thông:

Nâng cao nhận thức: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, việc làm; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc làm; đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và giải quyết việc làm góp phần ổn định và đảm bảo an sinh xã hội bền vững; đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế; đào tạo nghề gắn với nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và thị trường lao động; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ thông tin, chương trình đào tạo theo khu vực và quốc tế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Các mô hình đào tạo mới, hiệu quả: Mô hình gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác liên quan; quá trình chuyển đổi số của giáo dục nghề nghiệp.

Quảng bá hình ảnh: Các mô hình mới, cách làm mới của giáo dục nghề nghiệp; công tác tuyển sinh, đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, việc làm, thu nhập sau đào tạo; đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định giáo dục nghề nghiệp, công tác học sinh, sinh viên; các sự kiện: Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực ASEAN, châu Á và thế giới; Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp; Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc,...; các hoạt động, phong trào của nhà giáo, học sinh, sinh viên.

Tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình: Tuyên truyền về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp; tuyên truyền các mô hình, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong giáo dục nghề nghiệp. Tôn vinh những tấm gương người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp trong các sự kiện, hoạt động về giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác có liên quan.

Hình thức truyền thông:

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương  đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục nghề nghiệp, việc làm.

Truyền thông trên hệ thống thông tin cơ sở, đặc biệt là xây dựng các chương trình với các thứ tiếng (Việt, Thái, Mông, Dao) trên sóng phát thanh của cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.

Truyền thông qua mạng internet: Đẩy mạnh tuyên truyền qua cổng/trang thông tin điện tử, qua mạng xã hội, qua kênh truyền hình trực tuyến…

Truyền thông qua các ấn phẩm: Biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi,...; giới thiệu, cung cấp thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mô tả các nghề đào tạo có nhu cầu cao, giới thiệu về học nghề - lập nghiệp, cẩm nang chọn nghề - chọn trường; xây dựng các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp.

Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ việc làm, cuộc thi tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, việc làm…

Tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giao lưu về giáo dục nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (giao lưu, tư vấn - tuyển sinh và hướng nghiệp).

Xây dựng các sản phẩm phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin mang tính chất truyền thông và kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

Tôn vinh, tuyên dương và biểu dương những điển hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp trong các sự kiện, hoạt động về giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác có liên quan.

Quý Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h