Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, xây dựng văn hóa “Đã uống rượu, bia không lái xe”

05/05/2023 04:23:39 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Trong những tháng đầu năm 2023, tình hình tai nạn giao thông của tỉnh vẫn tiếp tục gia tăng trên 03 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương và tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội

Ảnh minh họa

Trong các nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông thì nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vi phạm chiếm tỷ lệ lớn, cá biệt còn có các trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước.

Đthng nhất triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thực sự hiệu quả, bền vững, dần hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu, bia - không lái xe” trong nhận thức, ý thức của người dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các quy định về sử dụng rượu bia, nồng độ cồn khi tham gia giao thông; đặc biệt không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm.

Đối với các địa phương có tình hình tai nạn giao thông gia tăng, diễn biến phức tạp so với cùng kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phân tích, đánh giá, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân tai nạn giao thông gia tăng, từ đó triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nng độ cồn của các lực lượng chức năng đ nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa không điều khin phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia; đồng thời lên án mạnh mẽ và đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm người điều khin phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn, chất ma túy. Trong quá trình xử lý, trường hợp xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thì phải gửi thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị của người vi phạm đ xử lý theo quy định, đồng thời gửi về Sở Nội vụ đ phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đánh giá hàng năm.

Tổ chức điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các vụ án tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khin phương tiện gây tai nạn có nồng độ cn; người điều khiển phương tiện cản trở, chống đối, chống người thi hành công vụ; t chức xét xử công khai, lưu động, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa xã hội theo quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí đ đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân, đồng thời kim điểm, xem xét trách nhiệm của người vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quý Tuấn

Trong các nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông thì nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vi phạm chiếm tỷ lệ lớn, cá biệt còn có các trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước.

Đthng nhất triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thực sự hiệu quả, bền vững, dần hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu, bia - không lái xe” trong nhận thức, ý thức của người dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các quy định về sử dụng rượu bia, nồng độ cồn khi tham gia giao thông; đặc biệt không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm.

Đối với các địa phương có tình hình tai nạn giao thông gia tăng, diễn biến phức tạp so với cùng kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phân tích, đánh giá, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân tai nạn giao thông gia tăng, từ đó triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nng độ cồn của các lực lượng chức năng đ nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa không điều khin phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia; đồng thời lên án mạnh mẽ và đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm người điều khin phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn, chất ma túy. Trong quá trình xử lý, trường hợp xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thì phải gửi thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị của người vi phạm đ xử lý theo quy định, đồng thời gửi về Sở Nội vụ đ phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đánh giá hàng năm.

Tổ chức điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các vụ án tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khin phương tiện gây tai nạn có nồng độ cn; người điều khiển phương tiện cản trở, chống đối, chống người thi hành công vụ; t chức xét xử công khai, lưu động, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa xã hội theo quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí đ đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân, đồng thời kim điểm, xem xét trách nhiệm của người vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quý Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h