Viễn thông >> Bưu chính - Viễn thông

Yên Bái chuyển đổi IPv6 để phát triển hạ tầng, dịch vụ số

16/01/2023 03:00:57 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Việc ban hành và triển khai Kế hoạch số 101/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2022-2025 sẽ là cơ sở để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chuyển đổi hệ thống CNTT, Internet từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện chuyển đổi sang IPv6 đảm bảo đúng kế hoạch

Đến hết tháng 11/2022, tỉnh Yên Bái đã thí điểm triển khai chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng nội bộ tại Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Chuyển đổi số và Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh. Đồng thời, thực hiện thành công việc chuyển đổi IPv6 cho Cổng Dịch vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công).

Xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng cho hoạt động mạng, dịch vụ của cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, kỹ năng, yêu cầu chuyển đổi IPv6 cho cán bộ, công chức làm công tác CNTT của các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm tăng cường nâng cao hiểu biết, nhận thức, vai trò và lợi ích của việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phóng sự tuyên truyền với chủ đề “Chuyển đổi số Yên Bái phát triển hạ tầng số hướng tới Chính phủ số” và  đề nghị các ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố quan tâm truy cập, khai thác tài liệu tại địa chỉ sau: https://chuyendoiso.yenbai.gov.vn -> thư viện số -> Video để làm tài liệu nghiên cứu và phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình tìm hiểu, đồng thời phổ biến đến người dân tại địa phương.

Đồng thời, đề nghị Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Trung tâm điều hành thông minh (Cổng thông tin điện tử), Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đưa tin, phát sóng, đăng tải video phóng sự lên các nền tảng chuyển đổi số để tuyên truyền nhằm lan tỏa tới toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh để triển khai chuyển đổi IPv6 để sẵn sàng về công nghệ, đảm bảo tài nguyên cho quy hoạch hoạch hiện đại hóa hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và kết nối Internet của các cơ quan nhà nước; đảm bảo phù hợp với sự phát triển bền vững của mạng Internet và xu thế chuyển đổi số công nghệ IPv6 chung của thế giới đang dần thay thế địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt; đáp ứng với các dịch vụ mới của Chính quyền số, đô thị thông minh, các dịch vụ 4G/5G.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h