Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2023

31/05/2023 02:25:51 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 11/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2023

Quý Tuấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h