Công nghệ thông tin >> Chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết mô hình an toàn thông tin tại thị trấn Thác Bà

04/07/2023 04:13:22 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Sáng ngày 4/7 UBND huyện Yên Bình phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết mô hình an toàn thông tin tại thị trấn Thác Bà và thực hiện tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo tại huyện Yên Bình năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - PGĐ Sở TT&TT; đồng chí Nguyễn Lê Dũng - PCT UBND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; Lãnh đạo, cán bộ Công An tỉnh Yên Bái, Cục an toàn thông tin - Bộ TT&TT cùng các đại biểu tại điểm cầu tại 24 xã thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Đối với việc thực hiện mô hình an toàn thông tin tại thị trấn Thác Bà đây là mô hình an toàn thông tin đầu tiên trong 173 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái. Mô hình an toàn thông tin tại thị trấn Thác Bà đã ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin nhằm khắc phục điểm yếu về phương án quản lý tại Ủy ban nhân dân trị trấn Thác Bà, đồng thời nâng cấp, xây dựng sơ đồ, mua sắm thiết bị tường lửa, phần mềm phòng chống mã độc cho máy trạm đảm bảo các phương án về kỹ thuật khắc phục được những điểm còn tồn tại của Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà trong công tác bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. Sau thời gian triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tại Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà, với sự vào cuộc của Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà, được hỗ trợ, định hướng của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình. Hệ thống thông tin của Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà đã hoàn thành 28/29 yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 1, cụ thể đã hoàn thành 17/18 yêu cầu về quản lý, 11/11 yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, lắp đặt các thiết bị đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 1. Tuy nhiên trong qua trình thực hiện vẫn còn khó khăn như không có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin; cán bộ kiêm nhiệm chưa được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về an toàn thông tin nên ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin. Không có ngân sách bố trí cho việc xây dựng, duy trì bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ như việc mua sắm trang thiết bị, gia hạn phần mềm Antivirus.

Tại hội nghị các đại biểu đã được cán bộ Cục an toàn thông tin - Bộ TT&TT tuyên truyền Phổ biến nhận thực về an toàn thông tin và các hình thức lừa đảo trực tuyến, cách thức nhận diện, phòng tránh gồm 3 phần: Nhận diện một số nguy cơ mất an toàn thông tin; Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Mã độc và một số biện pháp phòng, chống, xử lý. Qua đó, các đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đưa ra những giải pháp, những kiến nghị đề xuất để thực hiện mô hình như: tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin liên quan đến hoạt động chuyên môn; quan tâm, bố trí kinh phí hỗ trợ cho UBND các xã, thị trấn đầu tư trang thiết bị phần mềm, phần cứng để đảm bảo hoàn thành tiêu chí ATTT mạng... 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Lê Dũng-PCT UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cần quan tâm, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin; Chủ động phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; có phương án đề phòng, tự bảo vệ mình với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng, với các thông tin xấu, độc, thông tin sai sự thật. Đối với UBND thị trấn Thác Bà Tiếp tục sử dụng, vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin đã được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h