Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/07/2023 02:26:34 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể:

Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quý Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h