Công nghệ thông tin >> Chuyển đổi số

Một số lợi ích của dữ liệu mở có thể mang lại cho người dân, các tổ chức và chính các cơ quan Nhà nước

28/07/2023 06:25:24 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng dữ liệu mở Quốc gia tại địa chỉ https://data.gov.vn tạo nền tảng, phương tiện triển khai quản trị dữ liệu quốc gia và mở dữ liệu Chính phủ cho xã hội, cộng đồng. Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sớm triển khai xây dựng ví dụ như Cổng dữ liệu mở thành phố Hồ Chí Minh với địa chỉ https://opendata.hochiminhcity.gov.vn; Cổng dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế với địa chỉ https://data.thuathienhue.gov.vn; Cổng dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng với địa chỉ https://congdulieu.vn...

Qua quá trình xây dựng, triển khai và sử dụng có thể nhận thấy dữ liệu mở có thể mang lại lợi ích cho người dân, các tổ chức và chính các cơ quan Nhà nước cụ thể như:

Về sự minh bạch: Dữ liệu mở hỗ trợ giám sát sự công khai của Nhà nước và giảm tham nhũng bằng cách cho phép minh bạch hơn. Dữ liệu mở cũng khuyến khích công dân tham gia nhiều hơn vào các công việc của Nhà nước.

Về cải thiện dịch vụ công (DVC): Dữ liệu mở mang lại cho công dân những nguyên liệu thô mà họ cần sử dụng để góp ý cho cơ quan Nhà nước về công tác chỉ đạo, điều hành, quy hoạch và cải thiện chất lượng các DVC.

Về đổi mới và giá trị kinh tế: Dữ liệu công khai và việc tái sử dụng chúng là những nguồn lực chính cho đổi mới xã hội và tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp và doanh nhân sử dụng dữ liệu mở để hiểu rõ hơn về các thị trường tiềm năng và xây dựng các sản phẩm mới dựa trên dữ liệu.

Về tính hiệu quả: Dữ liệu mở giúp các bộ, ngành Trung ương dễ dàng và ít tốn kém hơn trong việc khám phá và truy cập dữ liệu của chính họ hoặc nguồn dữ liệu từ các bộ, ngành khác, giúp giảm chi phí mua lại, sự dư thừa và chi phí chung.

Để thúc đẩy tiến trình tạo lập và mở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai đồng thời, đề xuất một số giải pháp thực hiện như: Tiếp tục tuyên truyền về vai trò của dữ liệu mở trong tiến trình xây dựng chính quyền số; khẳng định tác dụng của dữ liệu mở chỉ phát huy tốt nhất khi có sự tham gia tích cực từ cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trong xã hội; cơ quan nhà nước cần xây dựng cơ sở dữ liệu mở phù hợp với chức năng thẩm quyền; ban hành các quy chế, quy định khai thác, sử dụng dữ liệu mở và đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống dữ liệu mở. Xây dựng Cổng dữ liệu mở tỉnh để phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp; Quan tâm đến công tác tuyển dụng kỹ sư khoa học dữ liệu phục vụ việc quản trị và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu mở của cơ quan nhà nước; Đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng về cách thức xây dựng, tổ chức, chia sẻ, khai thác và cập nhật dữ liệu mở cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h