Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

11/11/2021 08:04:28 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh, thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ, ngày 10/11, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cụ thể, chi tiết các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Các phương án khi có F0 , F1... bố trí phòng cách ly tạm thời,...); hoàn thành xong trước ngày 12/11/2021. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tại các cơ sở giáo dục, trong đó hiệu trưởng nhà trường là trưởng ban, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch cụ thể của đơn vị mình; hoàn thành xong trước ngày 15/11/2021. Thường xuyên, định kỳ rà soát các điều kiện đảm bảo và đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID - 19 trong trường học trên ứng dụng An toàn COVID - 19 tối thiểu 2 lần/tuần theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời. Căn cứ phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, chủ động tham mưu việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp hoặc dạy học hạn chế hoặc dạy học trực tuyến đổi với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh của từng địa phương trên nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành y tế xây dựng kế hoạch, lập danh sách học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo từng nhóm tuổi, từng trường, từng lớp và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 -17 tuổi trên địa bàn theo Kế hoạch số 244/KH - UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục vào Đào tạo ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch. Chỉ đạo việc phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn cho giáo viên, nhân viên phụ trách y tế trường học về công tác phòng, chống dịch và xử lý khi có trường hợp mắc COVID - 19, cách lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV - 2; tổ chức các hoạt động truyền thông và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 tại trường học. Bố trí cán bộ y tế cơ sở làm đầu mối, chịu trách nhiệm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý các trường hợp có biểu hiện hạ, sốt, khó thở... hoặc khi có trường hợp mắc nghi mắc COVID - 19 tại trường học. Căn cứ tiến độ cung ứng vắc xin phòng COVID - 19, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai từng đợt chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh tại các điểm tiêm ở trường học đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID - 19 tại đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 cho trẻ 12-17 tuổi. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID - 19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h