Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Nhận diện đặc điểm của hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên không gian mạng

12/11/2021 09:50:07 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Theo khoản 3, Điều 2, Luật An ninh mạng số 24/2018/QH 14 ngày 12/6/2018 quy định “Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian”.

Hàng hóa vi phạm bị phát hiện, thu giữu và xử lý theo quy định

Hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên không gian mạng là việc sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi trái pháp luật, dối trá, mánh khoé, lừa lọc trong trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ nhằm thu lợi bất chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên không gian mạng được thực hiện dưới nhiều phương thức thủ đoạn xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước mà cụ thể là trật tự quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá; xâm phạm quyền tác giả, sở hữu công nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.. gồm: Các hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, phương tiện điện tử và do những người có am hiểu về công nghệ thông tin thực hiện; Các hành vi vi phạm pháp luật có tính ẩn danh rất cao, dễ giả mạo, thay đổi che dấu nhân thân lý lịch người thực hiện; dễ tẩy xoá, sửa chữa, thay đổi dấu vết, chứng cứ để che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng; Các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện không phân biệt ranh giới, khu vực. Đối tương có thể ở tại vị trí này để hoạt động buôn lậu, buôn bán hành giả, gian lận thương mại ở một vị trí khác.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h