Tin Hoạt động >> Bưu chính - Viễn thông

Thúc đẩy chuyển giao một phần công việc cho doanh nghiệp bưu chính công ích

23/04/2022 08:36:59 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 22/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg thúc đẩy chuyển giao một phần công việc cho doanh nghiệp bưu chính công ích.

Các điểm cầu tham dự hội nghị trực tuyến

Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại điểm cầu Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì; tham dự hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên các Cục, Vụ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và 63 điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái có ddồng chí Trần Hùng - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bưu điện tỉnh Yên Bái.

Cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC

Với mục tiêu giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước tiết kiệm được nhân lực, nguồn lực, giảm tải công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, các dịch vụ bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư thông qua việc có nhiều dịch vụ công được thực hiện qua BCCI; Góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC chung của tỉnh, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC.

Lợi ích mang đến đối với người dân, doanh nghiệp: Được định danh số thống nhất trên môi trường điện tử trong các hoạt động giao tiếp với cơ quan nhà nước trên cơ sở mã số định danh của cá nhân, doanh nghiệp. Chỉ phải cung cấp thông tin, dữ liệu một lần cho cơ quan nhà nước. Được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở. Được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo nhiều phương thức phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng thực hiện. Đồng thời, người dân không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra, xác nhận hoặc cung cấp lại hồ sơ, giấy tờ, thông tin, kết quả giải quyết đã được số hóa. Được trả và công nhận tính pháp lý của kết quả giải quyết thủ tục hành chính ký số trong tất cả các giao dịch với cơ quan nhà nước. Được giám sát, đánh giá trực tuyến quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

Thanh Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h