Tin Hoạt động >> Thông tin và Truyền thông

Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

13/05/2022 04:39:09 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Chiều ngày 11/5, Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc hướng dẫn triển khai về công tác chuyển đổi số trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Tham dự: Đồng chí Hoàng Minh Tiến – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đ/c Ngô Thanh Giang – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Cùng dự là các đồng chí trong Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt của 2 Sở.

Đ/c Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở TT&TT kết luận tại buổi làm việc

Thời gian qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số, sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng các giải pháp mới; thường xuyên rà soát hiện trạng của hệ thống mạng, thực hiện sửa chữa, thay thế các trang thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, đảm bảo tăng cường năng lực và tính sẵn sàng của các hệ thống CNTT của Sở, của các đơn vị trực thuộc phục vụ kế hoạch chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh. Chủ động rà soát, đề xuất sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kiến trúc thông tin, cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT và công tác chuyển đổi số nhằm đảm bảo điều kiện chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp theo từng giai đoạn. Chuyển đổi phương thức làm việc từ trực tiếp lên các phương thức làm việc trực tuyến và số hóa tối đa các dữ liệu cho phép nhằm tăng hiệu năng, hiệu suất, hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

 Triển khai các ứng dụng, dịch vụ:  100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thực hiện trên hệ thống tích hợp, dùng chung tỉnh Yên Bái (hệ thống đăng nhập một lần SSO) trên trang https://g.yenbai.gov.vn. Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng hòm thư điện tử chính thức của tỉnh/ tổng số cán bộ công chức của đơn vị: 48/48 người, đạt 100%. 100% quy trình của Sở được điện tử hóa (ISO điện tử) và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý ISO trực tuyến (yenbai.gov.vn). Tỷ lệ văn bản đến được xử lý theo quy trình của phần mềm QLCV, ĐH (Không tính văn bản mật): 3.230/3.230 văn bản, đạt 100 %. Tỷ lệ văn bản đi được xử lý theo quy trình Công văn đi của phần mềm QLVB, ĐH (Không tính văn bản mật): 3.003/3.003 văn bản, đạt 100%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định: 1.014/1.014 văn bản, đạt 100%. Sở đã được cấp 05 chữ ký số chuyên dùng cho 05 đồng chí lãnh đạo Sở.

 Bảo đảm an toàn thông tin mạng:  Sở có 48/48 máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus Bkav do Trung tâm Điều hành thông minh cung cấp. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi thành phần của chuyển đổi số. Triển khai đánh giá và xây dựng kế hoạch bảo vệ các hệ thống thông tin theo cấp độ trên tất cả các hệ thống thông tin của Sở và đã được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt cấp độ 2 về an toàn hệ thống thông tin tại Quyết định số 251/QĐ-STTTT ngày 31/12/2021.

Tại buổi làm việc các đồng chí đã phát biểu và cho ý kiến vào thực trạng, kết quả triển khai chuyển đổi số của ngành, đồng thời cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới như: Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số (như: hệ thống máy tính, nâng cấp đường truyền Internet sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6); xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp…); tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền về ứng dụng CNTT nói chung, chuyển đổi số nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh, gắn với tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng văn hóa, lề lối, phương thức làm việc mới; định kỳ hàng năm tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 01 cán bộ, công chức chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị; quy định trách nhiệm người đứng đầu về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành ở địa phương.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Tiến – Giám đốc Sở TT&TT cũng đánh giá cao về sự nhận thức và quan tâm đúng mức về chuyển đổi số lĩnh vực của ngành từ cấp lãnh đạo, đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động quyết tâm cùng tham gia công cuộc chuyển đổi số, đồng thời đưa ra nguyên tắc, cách làm để tháo gỡ khó khăn, hạn chế cho đơn vị với cách làm lồng ghép nhà nước tự đầu tư một số phần; xã hội hoá (thuê dịch vụ của doanh nghiệp, vận hành, thu phí nhất định để đảm bảo vận hành), cán bộ và đối tượng quản lý phải là công dân số.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h