Tin Hoạt động >> Bưu chính - Viễn thông

Tiếp tục triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/07/2022 09:23:57 Xem cỡ chữ Google
STTTT –Triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Bưu điện tỉnh Yên Bái và Bưu chính Viettel triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

Các mặt hàng nông sản của Yên Bái được đưa lên sàn thương mại điện tử

Theo đó, đề nghị doanh nghiệp tổng hợp và thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử theo danh sách của các địa phương xong trước ngày 30/8/2022. Tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ sản xuất nông nghiệp đã đưa lên sàn. Hướng dẫn, tạo tài khoản thực hiện giao dịch trên sàn Voso và Postmart cho các hộ sản xuất nông nghiệp.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về số hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn, số hộ được đào tạo tập huấn; số tài khoản được kích hoạt; số sản phẩm đưa lên sàn (tách riêng sản phẩm OCOP, sản phẩm khác) giá trị giao dịch; báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 hàng tháng.

Văn bản đã cung cấp thêm 09 huyện thị xã thành phố có hộ SXNN và sản phẩm đưa lên sàn như Mù Cang Chải với 4 hộ và 2 sản phẩm Chè Shan Tuyết Púng LuôngMật ong hoa tự nhiên là hai sản phẩm OCOP 3 sao. Huyện Yên Bình với 22 hộ và 11 sản phẩm đăng ký lên sàn thương mại điện tử năm 2022. Thị xã Nghĩa Lộ với 7 hộ, 12 sản phẩm trong đó có 3 sản phẩm nâng cấp. Huyện Văn Yên với 60 hộ, trong đó 26 sản phẩm OCOP 3 sao và 9 sản phẩm tham gia đánh giá OCOP năm 2022. Huyện Văn Chấn với 95 hộ, trong đó có 4 hộ được công nhận OCOP 4 sao và 3 hộ công nhận OCOP 3 sao; thành phố Yên Bái là 190 hộ sản xuất nông nghiệp; huyện Trấn Yên với 24 hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã và Trạm Tấu là 7 hộ sản xuất với 5 sản phẩm nông nghiệp đăng ký lên sàn thương mại điện tử của Vỏ Sò và Postmart.

Thanh Bình  

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h