Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới

04/08/2022 04:59:39 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới vừa qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 2361/BCĐ-NC chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương mình chủ động thực hiện một số nhiệm vụ.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn thú y, hiện nay do sự chênh lệch về giá cả lợn và sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng, dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới giữa Việt Nam và các nước có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là việc vận chuyển lợn từ Việt Nam qua biên giới phía Bắc, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng…vào Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1258/STTTT-TTBCXB ngày 4/8/2022 đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung ương, cơ quan thú y địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan về  giá cả lợn và tình hình vận chuyển lợn qua biên giới để người kinh doanh, người dân không tham gia buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trái phép nhằm tránh nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng…vào địa bàn tỉnh. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở ... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển ra, vào địa bàn tỉnh.

Đồng thời,  biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng chống buôn bán, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn trái phép trên địa bàn.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h