Tin Hoạt động >> Thông tin và Truyền thông

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết TW 5, khóa XIII

15/08/2022 09:07:17 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Chiều ngày 12/8, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Toàn cảnh đảng viên học tập nghị quyết (Ảnh: Vũ Phúng)

Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến - Phó Bí thư Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông - báo cáo viên đã truyền đạt những 4 chuyên đề quan trọng trong Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (nội dung cơ bản của 4 nghị quyết) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết TW 5 giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần nghị quyết, quy định của Đảng, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ đề nghị các đảng viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhằm nâng cao nhận về trách nhiệm của đảng viên đối với các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm cao sau khi được học tập, nghiên cứu mỗi cán bộ đảng viên cùng thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuấn Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h