Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về cộng đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

08/09/2022 06:43:34 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-STTTT ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội giã bánh dày - một nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mông Yên Bái

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về cộng đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tổ chức từ ngày 24 - 26/9/2022, khai mạc vào sáng ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (Khuôn viên thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ - tổ 11, đường Điện Biên, phường Trung tâm).

Triển lãm giới thiệu, trưng bày khoảng 600 ảnh (tương ứng 200 khung tranh), 60 đầu sách và 20 phim, tư liệu về dân tộc, tôn giáo Việt Nam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tiến hành sưu tầm, thẩm định. Trưng bày gồm 06 chủ đề chính và được chia làm 04 khu trưng bày.

Khu trưng bày 1: Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững, gồm các chủ đề: Chủ đề 1: Các dân tộc Việt Nam thống nhất – đa dạng; Chủ đề 2: Truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chủ đề 3: Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc.

Khu trưng bày 2: Hình ảnh, tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, bao gồm các chủ đề: Chủ đề 4: Các tôn giáo ở Việt Nam – Giá trị văn hóa lịch sử; Chủ đề 5: Tín ngưỡng các dân tộc Việt Nam; Chủ đề 6: Chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng.

Khu trưng bày 3: Đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng.

Khu trưng bày 4: Hình ảnh về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng tại Yên Bái.

Triển lãm diễn ra cùng thời gian với tổ chức sự kiện Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xoè Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 tại thị xã Nghĩa Lộ, hứa hẹn sẽ có đông đảo người dân đến tham quan, góp phần nâng cao hiểu biết hơn về vị trí, tầm quan trọng của cộng đồng dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quý Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h