Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái yêu cầu triển khai thực hiện Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

11/09/2022 03:37:44 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 9/9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2991/UBND – VX về việc khai thực hiện Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Poster hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 nơi công cộng

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022. Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang trên địa bàn quản lý. Người đứng đầu tại các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong phạm vi áp dụng Hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai; đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh. Làm đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn nêu trên về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Hoàng Ngọc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h