Tin Hoạt động >> Bưu chính - Viễn thông

Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

18/10/2022 03:07:28 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Thời gian qua, mạng lưới thông tin vô tuyến điện phát triển nhanh, được sử dụng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Kểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện tại đơn vị

Để thực hiện tốt công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, những năm qua, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực VIII  tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của nhà nước về công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện dưới nhiều hình thức như qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật,... Nội dung của các đợt tuyên truyền đều phù hợp với từng đối tượng tham gia, trong đó chú trọng đến đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Thông qua đó giúp cho các đơn vị thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong đầu tư và sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Cùng với công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm VIII trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm đã phối hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với 07 đơn vị sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, trong đó 02 đơn vị hoạt động không có giấy phép và 01 đơn vị sử dụng tần số không đúng với tần số quy định trong giấy phép, 02 đơn vị sử dụng tần số đã hết hạn.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cục tần số Vô tuyến điện cấp giấy phép, đồng thời đã nhắc nhở 04 đơn vị và xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 01 đơn vị với tổng số tiền là 1 triệu đồng.

Qua công tác thanh kiểm tra đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện; giúp các đơn vị chấn chỉnh sai phạm, rút kinh nghiệm và có những biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Trong thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đó là phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các quy định trong công tác quản nhà nước về tần số vô tuyến điện cho đội ngũ cán bộ của các Phòng văn hoá thông tin, Trung tâm truyền thông và văn hoá các huyện, thị xã, thành phố; ban hành các văn bản chỉ đạo phòng văn hoá thông thông tin phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sử dụng và có nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị tần số vô tuyến điện; rà soát, tổng hợp các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị tần số vô tuyến điện; các điểm buôn bán, kinh doanh thiết bị tần số vô tuyến điện trong phạm vi quản lý làm cơ sở quản lý, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Hải Yến - BCVT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h