Tin Hoạt động >> Thông tin và Truyền thông

Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX sẽ diễn ra vào ngày 15/9 và 16/9

14/09/2023 11:00:30 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được diễn ra trong vòng 2 ngày, 15 và 16/9 năm 2023, tại Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với 215 đại biểu chính thức.

Đại biểu tham quan Phòng Truyền thống của Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái

Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Tính đến ngày 31/5, 918/918 công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội; 104/104 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị đoàn viên, đạt 100% kế hoạch và tiến độ. Tính đến tháng 7/2023, 13/13 đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội.

 

Infogaphich do Liên đoàn lao động tỉnh cung cấp

Về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, ngay từ tháng 8 năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các tiểu ban đã ra thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tiến hành họp phân công nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch chi tiết, có tiến độ triển khai, thời gian hoàn thành, họp đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và Tổng Liên đoàn, nhất là nhân sự chủ chốt; thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu nhân sự; phối hợp cơ quan chức năng để rà soát, xem xét, cho ý kiến về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của tất cả nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra.

Chỉ tiêu nghị quyết Đại hội được xây dựng theo bộ chỉ tiêu chuẩn của Tổng Liên đoàn và bổ sung các chỉ tiêu gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương.

So với những nhiệm kỳ trước, Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX diễn ra cùng năm với đại hội cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, có cùng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thời gian diễn ra và chương trình đại hội cấp tỉnh, công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, ma két Đại hội được Tổng Liên đoàn chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc.

Một số Bano tuyên truyền về Đại hội do Liên đoàn lao động tỉnh cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h