Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Tập huấn công tác tuyên truyền giảm nghèo bền vững năm 2017

21/11/2017 03:37:38 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Trong hai ngày 15,16/11/2017, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền giảm nghèo bền vững năm 2017 cho 90 học viên là các cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đ/c Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lớp tập huấn

 

Chương trình giảm nghèo luôn được coi là chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và các địa phương. Những năm qua, tuy kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh Yên Bái vẫn luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo; thể hiện qua việc ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo và các chính sách dành cho người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội tiến tới giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, đặc biệt căn cứ Quyết định số 1722/QĐ – TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 403/QĐ – UBND ngày 10/3/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020”, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với  Sở Lao động thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Giảm nghèo bền vững năm 2017”, ngay sau khi có Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch, xúc tiến các bước nhằm tiến hành đồng bộ các nội dung trong dự án. Hôm nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về công tác giảm nghèo năm 2017 với sự tham dự của 90 học viên là cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã trong phạm vi Chương trình là thành phố Yên Bái, 4 huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên và Yên Bình.

Phát biểu tại lớp tập huấn đồng chí Hà Ngọc Văn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã nhấn mạnh đây là lớp tập huấn quan trọng nhằm giúp các học viên tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền. Đồng thời, cũng là dịp để các đồng chí trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong hoạt động thực tiễn.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt với 03 chuyên đề chính gồm: Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều đối với tỉnh Yên Bái;  Kỹ năng biên tập, viết, khai thác thông tin tuyên truyền nói chung và tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững nói riêng trên hệ thống truyền thanh cơ sở;  Giới thiệu những quy định pháp luật liên quan đến truyền thanh cơ sở và hướng dẫn công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững.

Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu còn được triển khai giới thiệu một số kỹ năng khai thác tin bài, soạn thảo tài liệu tuyên truyền về công tác giảm nghèo và phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

 

Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội. Đặc biệt, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h