Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2017 - 2018

01/12/2017 04:00:47 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Để chủ động, tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững cân bằng sinh thái, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh có Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2017 - 2018.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân về tình hình, diễn biến phức tạp thời tiết để từ đó linh loạt, chủ động đối phó với mọi tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

 Các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền cơ sở.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thành lập, củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tại địa phương; chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.  Rà soát, bố trí trang thiết bị, phương tiện chữa cháy rừng và xây dựng lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm. Thiết lập mạng thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt với công tác chỉ huy chữa cháy rừng. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng khô hanh, ở những nơi có nguy cơ cháy cao. Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Phòng cháy là chủ yếu, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời, triệt để và kiên quyết”. Khi xảy ra cháy rừng cần nhanh chóng huy động mọi lực lượng, trang thiết bị, phương tiện kịp thời dập tắt lửa rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xẩy ra theo phương châm "4 tại chỗ". Riêng những địa phương còn tập quán sản xuất nương rẫy như huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, vùng cao Văn Chấn, Văn Yên cần quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy. Trong thời kỳ cao điểm khô hanh (cấp dự báo cực kỳ nguy hiểm và cấp nguy hiểm), ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ xẩy ra cháy rừng cao, cần quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác. Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy ở những vùng theo quy hoạch. Tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng thường trực, thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép. Nắm bắt, theo dõi, xử lý thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình cháy rừng. Kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để các lực lượng và người dân chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, rà soát tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng các quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

 Các sở, ban, ngành còn lại theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h