Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái 10 năm xây dựng và trưởng thành

02/07/2018 04:04:42 Xem cỡ chữ Google
STTTT - 10 năm xây dựng và trưởng thành (2008 - 2018), Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng đáng khích lệ, góp phần to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Yên Bái.

PCT UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trao cờ thêu nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngày 10/4/2008, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 558/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin. Với Quyết định này, Sở TT&TT trở thành cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.  

Ngày mới thành lập, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ có 05 phòng với tổng số 40 cán bộ, công chức, lao động. Cuối năm 2008, thành lập thêm Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nâng tổng số lên 62 biên chế công chức, viên chức và người lao động được phân công tại 07 phòng chức năng và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau đó, thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông được chọn là một trong 4 cơ quan của tỉnh thực hiện thí điểm Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Với sự tích cực triển khai của cấp ủy, cơ quan, Sở tiến hành sáp nhập, giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng; thành lập mới Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh; giảm 07 biên chế công chức hành chính.

Tiếp đến, ngày 31/3/2016, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định chuyển giao Trung tâm Cổng thông tin điện tử về trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh quản lý. Từ đó đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông có tổng số 40 biên chế, lao động với độ tuổi trung bình là 36 tuổi, được phân công làm việc tại 5 phòng và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Trong bối cảnh nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật về thông tin và truyền thông trên địa bàn còn hạn chế; việc nắm bắt, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, bưu chính  của người dân chưa cao; an toàn an ninh thông tin ngày càng phức tạp, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thêm vào đó là thực hiện quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực có những nảy sinh khó khăn phức tạp, nhưng với  nhiệt huyết, năng động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,10 năm qua, Sở TT&TT Yên Bái đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu để tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Nổi bật là:

Về công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trên 20 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, ban hành trên 10.000 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành triển khai nhiệm vụ.

Về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật: đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết Chỉ thị  của Đảng; các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật khác mới ban hành của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền về thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Về công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh: Sở đã chủ động, tăng cường phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại. Sở đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh trong việc duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí hàng quý; các cơ quan liên quan triển khai công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; chủ trì  tổ chức hội nghị giao ban các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hàng quý; phối hợp với Sở Nội vụ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, giao ban điện tử đa phương tiện...

Về xây dựng quy hoạch, kế hoạch: Sở TT&TT Yên Bái đã chủ động tham mưu hệ thống quy hoạch các lĩnh vực quản lý như: Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2015 định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển báo chí - xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát thanh - truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Hiện nay, Sở đang tiếp tục tham mưu, giúp UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đã được phê duyệt cho phù hợp.

Về xây dựng hạ tầng TT&TT: Đã xây dựng Cổng thông tin điện tử của tỉnh với 38 trang thành viên của các sở, ngành, UBND cấp huyện; triển khai dự án giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái; cài đặt và chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã phường sử dụng hiệu qủa Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong xử lý nhiệm vụ chuyên môn. Tính đến hết năm 2017, 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã sử dụng thư điện tử tỉnh và phần mềm điều hành tác nghiệp có ứng dụng chữ ký số để liên thông văn bản.

Về giải quyết cấp phép theo phân cấp, phân quyền: 10 năm qua, Sở đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ xin cấp phép và đề nghị cấp phép các loại. Hiện nay, 42 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí - xuất bản đều được thực hiện theo cơ chế “Một cửa”, đúng quy trình ISO 9001:2008 và từng bước triển khai cấp phép qua mạng với dịch vụ hành chính công từ mức độ 2 đến mức độ 3.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Hàng năm Sở TT&TT thực hiện từ 7 đến 10 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Đội Liên ngành phòng chống in lậu tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra trong hoạt động in, phát hành. Sở đã thường xuyên hướng dẫn các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử, các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương mới ban hành.

Tập thể cán bộ, công chức Sở TT&TT

10 năm - một chặng đường tuy chưa dài nhưng với sự phấn đấu không mệt mỏi, vượt khó vươn lên, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng 5 cờ thi đua; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 Cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân của Sở được nhận Bằng khen, danh hiệu thi đua của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả đạt được trong những năm qua đã tạo ra những cơ hội, tiền đề để Sở TT&TT Yên Bái tiến bước nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn. Chặng đường phía trước đang mở ra nhiều thời cơ, song cũng không ít thách thức cho sự nghiệp TT&TT của tỉnh. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới, Sở TT&TT tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tham mưu với tỉnh các cơ chế chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành; chú trọng phát triển mạng lưới BCVT tới các xã, phường, thị trấn, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; Tạo bước đột phá trong ứng dụng CNTT, tập trung xây dựng nền hành chính điện tử , quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử tại các ngành địa phương; Nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở; Tăng cường quản lý và thúc đẩy các hoạt động xuất bản, tạo môi trường phát triển văn hóa đọc, đưa thông tin về cơ sở...

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tri thức và những yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học 4.0, cùng với những nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, sự phối hợp của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành, Sở TT&TT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

                                                                                                                                                            Hà Ngọc Văn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h