Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Yên Bái tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển Chính quyền điện tử.

22/05/2020 03:48:09 Xem cỡ chữ Google
STTTT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển Chính quyền điện tử.

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công tại Công văn số 1168/UBND-VX ngày 27/4/2020 về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan: Khẩn trương rà soát, cập nhật mã định danh cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc đến cấp 4 của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy chuẩn quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT). Kết quả rà soát, cập nhật gửi trực tiếp về Bộ Thông tin và Truyền thông và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thời gian quy định; Xây dựng báo cáo hàng năm về những nội dung phát triến Chính phủ điện tử và báo cáo hàng tháng về các chỉ số phát triển Chính quyền điện tử theo yêu cầu tại Công văn số 1718/BTTTT-THH ngày 11/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các báo cáo gửi trực tiếp về Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thời gian quy định; Chủ động liên hệ với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để được phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Từ đó, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h