Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Thành phố Yên Bái hướng dẫn, thực hành sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”

02/08/2022 03:34:23 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” là một trong những ứng dụng được triển khai nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trong công tác đảng của tỉnh Yên Bái theo tinh thần Nghị quyết số 51 -NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh Hội nghị

Cuối tháng 7 vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Tổ công tác 278 Thành ủy đã phối hợp với Đảng ủy phường Nguyễn Phúc tổ chức Hội nghị chuyên đề hướng dẫn, thực hành sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử ” tới các đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền phường Nguyễn Phúc; các cán bộ công chức, viên chức Ban tuyên giáo, Trung tâm chính trị, Phòng văn hóa thông tin thành phố. Tham gia Hội nghị còn có các ông bà Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy viên 7 chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Phúc.

Tại Hội nghị  các cán bộ công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm chính trị, Phòng văn hóa thông tin thành phố, các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng phường Nguyễn Phúc đã trực tiếp hướng dẫn các ông, bà Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Phúc tải, cài đặt app “Sổ tay đảng viên điện tử” trên điện thoại thông minh; hướng dẫn tra cứu, nắm bắt các thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác sinh hoạt Đảng; hướng dẫn các ông, bà Bí thư chi bộ tổ dân phố thực hành tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”; hướng dẫn nhiệm vụ của thư ký, cấp ủy viên chi bộ trong tham gia sinh hoạt Đảng... Đồng thời, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy phường Nguyễn chỉ đạo thành viên tổ chuyển đổi số phường, tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục phối hợp hướng dẫn các chi bộ ứng dụng sử dụng thành thạo nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử” tại các chi bộ tổ dân phố. 

 

Học viên trao đổi tại buổi tập huấn

                                                                                                                                          Bí thư Chi bộ tổ dân phố phát biểu ý kiến

 

Qua Hội nghị đã giúp các ông bà, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các chi bộ nắm bắt và cơ bản sử dụng được nền tảng số Sổ tay đảng viên điện tử, bước đầu biết cách để chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt Đảng tại chi bộ. Cũng để sử dụng hiệu quả nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử” từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy. Từ đó nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h