Tin Hoạt động >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

“Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

01/10/2020 04:27:53 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Đó là chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, diễn ra từ ngày 01/10 - 07/10/2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2020.

Đẩy mạnh hoạt động học tập ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường học

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân, huy động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia Tuần lễ hưởng ứng. Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Chủ đề của Tuần lễ năm nay là: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, căn cứ vào điều kiện, nhiệm vụ cụ thể, từng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động gồm: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber...) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nhũng nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia. Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ. Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, các bậc cha mẹ, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn. Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hoá…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

Hoài Thu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h